Mediile și peisajele geografice din zona rece

Autori:
text și foto Laura Cardoș, profesor geografie, C.N. "Vasile Lucaciu", Baia Mare
design web David Sima, elev clasa a XII-a D, C.N. "Vasile Lucaciu", Baia Mare

Distribuția zonei reci pe glob

Relieful glaciar

Mediul subpolar

Mediul polar

Test zona rece

START
NEXT
BACK

A. Precizați și localizați pe harta fizică a lumii regiuni unde se întâlnește mediul subpolar de tundră

a. b.
c. d.

B. Precizați pentru mediul subpolar de tundră

a. trei caracteristici climatice


b. două caracteristici ale vegetației

c. trei aspecte legate de peisaj


d. trei activități antropice specifice


C. Precizați și localizați pe harta fizică a lumii regiuni unde se întâlnește mediul polar glaciar

a. trei factori care influențează direct caracteristicile mediului


D. Precizați pentru mediul polar glaciar

a. două caracteristici climatice

b. o caracteristică a vegetației
c. două aspecte legate de peisaj

d. trei elemente faunistice specifice