Mediile și peisajele geografice din zona temperată

Autori:
text și foto Laura Cardoș, profesor geografie, C.N. "Vasile Lucaciu", Baia Mare
design web David Sima, elev clasa a XII-a D, C.N. "Vasile Lucaciu", Baia Mare

Distribuția zonei temperate pe glob

Mediul subtropical

Mediul temperat propriu-zis

Test zona temperată

START
NEXT
BACK

A. Precizați și localizați pe harta fizică a lumii regiuni unde se întâlnește mediul subtropical

a.
b.
c.
d.
e.

B. Precizați pentru mediul subtropical

a. trei caracteristici climatice specifice


b. două aspecte specifice ale vegetației

c. trei tipuri de peisaj


d. două caracteristici ale rețelei hidrografice

C. Precizați pentru mediul temperat

a. trei factori care influențează direct caracteristicile mediului


b. tipurile și subtipurile de medii și peisaje întâlnite
c. câte două caracteristici ale vegetației pentru fiecare tip și subtipd. două aspecte legate de influența antropică


D. Precizați și localizați pe harta fizică a lumii regiuni în care se întâlnește

a. mediul temperat-oceanicb. mediul temperat-continental
1. semiarid de stepă și silvostepă
2. mediul temperat-arid
3. mediul temperat-rece