Noțiuni introductive

Agenții externi sunt numiți astfel întrucât acționează din exterior asupra reliefului tectonic, deci centrele de proveniență a energiei sunt în principal în afara scoarței terestre. Principala sursă de energie este cea solară, radiația, care încălzește inegal scoarța și apa, influențând reacțiile organismelor și dinamica lor.

Agenții principali sunt:

  • apele curgătoare permanente;
  • ploaia;
  • zăpada și gheața;
  • apa mării;
  • vântul;
  • viețuitoarele;
  • omul.

Există agenți pe care îi vedem cu ochiul liber și cărora le observăm cu ușurință modalitățile de acționare.

Sunt însă și procese a căror evoluție nu se observă, ci se deduce din rezultatul manifestării lor în timp. Acestea sunt legate, pe de-o parte, de acțiunea oscilațiilor de temperatură și umiditate în roci și, pe de altă parte, de manifestarea gravitației. De regulă, asemenea procese premerg eroziunea.


Copyright © 2017 Laura Cardoș
Design by

Gabriel Cioci