Procese meteorice

 1. Introducere

  Acțiunea acestor procese conduce la:

  • sfărâmarea rocilor; Fig.1 Crăparea și sfărâmarea rocii
  • crearea unor pături de materiale grosiere, colțuroase, cu dimensiuni variabile, care acoperă rocile (pe seama lor s-au individualizat solurile și se dezvoltă vegetația). Fig.2 Pături de roci neregulate
  • Sunt determinate de variațiile de temperatură și de umiditate la contactul dintre roci și aer.

 2. Tipuri
  1. Dezagregarea reprezintă procesul de sfărâmare a rocii.

   Aceasta este determinată de:

  2. Alterarea chimică este un proces de distrugere a rocii prin modificarea treptată a alcătuirii chimice și mineralogice; rezultă un produs diferit de roca din care a provenit.

   Se realizează prin următoarele procese:

   • oxidare (rezultă oxizi ușor de îndepărtat);
   • hidratare (apa pătrunde în structura mineralelor, dând un nou mineral; de exemplu, anhidritul trece în gips);
   • carbonatare (apa încărcată cu CO2 acționează asupra calcarelor și dolomitelor, preluând Ca); Fig.9 Terase de travertin bogate în oxizi de fier
   • hidroliză (alterarea intensă a rocii în climat cald și foarte umed; se ajunge la un reziduu bogat în oxizi și hidroxizi de Al, Fe etc.);
   • dizolvare (apa preia ioni de Na, Ca etc. din roci, transportându-i la distanță);
   • alterare biochimică, efectuată de bacterii, plante etc., prin care sunt extrași diferiți compuși chimici din rocă.
 3. Rezultate

  În urma acestor procese rezultă scoarțe de alterare:


Copyright © 2017 Laura Cardoș
Design by

Gabriel Cioci