Procese gravitationale

 1. Introducere

  Gravitația este un agent intern, dar are rol hotărâtor în a asigura deplasarea materialelor ajunse în stare de dezechilibru din diferite cauze.

  Deplasarea se poate face:

  • lent (la nivel de particulă), situație în care se constată, în timp, doar efectul;
  • brusc (viteză mare într-un interval de timp definit);
  • individual;
  • în masă (volume însemnate de rocă).
 2. Tipuri

  Cele mai importante tipuri de deplasări sunt:

  1. Prăbușirile deplasări bruște de stânci, blocuri sau mase de rocă; se produc prin cădere liberă, rostogolire, surpare, năruire. Fig.21 Versant abrupt cu materiale prăbușite la bază
  2. Alunecările de teren se produc acolo unde există:
   1. Cauze / Condiții
   2. Elementele unei alunecări:
   3. Durată

    Procesul durează atât timp cât există apă în masa deplasată și cât sunt pante mari

   4. Măsuri de prevenire și combatere

    Producerea alunecărilor este însoțită de pagube însemnate pentru economia locală:

    • distrugerea terenurilor agricole;
    • distrugerea construcțiilor, a locuințelor etc. Fig.29 Distrugerea vegetației în urma alunecării
    • Sunt necesare măsuri de prevenire a procesului:

    • menținerea pădurii pe pantele abrupte;
    • aratul de-a latul pantei etc.
    • Se folosesc măsuri de combatere când s-a declanșat:

    • eliminarea, prin șanțuri, a apei din masa alunecată
    • plantarea cu arbori iubitori de umiditate, care își dezvoltă rădăcini adânci atât pe râpă, cât și în masa alunecată etc.
  3. Curgerile de noroi se dezvoltă în bazine torențiale în care există roci și depozite argilo-nisipoase, după ploi foarte bogate. Materialele se îmbibă cu apăși curg sub forma unei limbi de noroi pe canalul torentului. La baza lui ia naștere un con de noroi. Fig.30 Curgere noroioasă
  4. Solifluxiunea este o alunecare superficială care afectează primăvara stratul de sol dezghețat în timpul zilei; acesta alunecă pe partea de sol rămasă încă înghețată, rezultând văluriri pe suprafețe de mai mulți zeci de m2. Fig.31 Văluriri de pământ (marghile)

   Are loc degradarea vegetației ierboase.

   Este frecventă:

  5. Sufoziunea este un proces în care acțiunea gravitației se îmbina cu cea a apei care penetrează rocile.

   Este frecventă în rocile permeabile, afânate, îndeosebi în loess și depozite loessoide. Fig.34 Regiune acoperită de loess
   Condiții: loessul gros să se afle pe un strat impermeabil, înclinat, care iese în versant.Pătrunderea apei în loess, în lungul porilor și crăpăturilor, provoacă preluarea calcarului și lărgirea orificiilor (când acestea devin mai mari, prelingerea apei este înlocuită de scurgere, care determină dislocarea de particule nisipoase, argiloase; în acest mod rezultăhornuri verticale sau hrube de sufoziune) => apa ajunsă la stratul impermeabil va circula în sensul pantei, ducând la dezvoltarea unor tunele, al căror capăt ajunge în versant, unde apa iese sub forma unor izvoare tumultuoase. Fig.35 Depozite loessoide afectate de șiroire, Fig.36 Tunel în stratele de loess, Fig.37 Horn de sufoziune

   În timp, prin creșterea tunelului, partea de deasupra se poate prăbuși, rezultând văi de sufoziune adânci. Fig.38 Vale de sufoziune

  6. Tasarea rezultă în urma reașezării particulelor minerale (nisipoase, argiloase) din masa loessului în spatiile goale rezultate în urma dizolvării și preluării calcarului de către apa care circulă prin rocă (deplasarea se face sub efectul gravitației).

   În timp, în locurile unde circulația este mai activă, rezultă, la suprafața scoarței:

   • crovuri, microdepresiuni circulare, alungite, cu adâncimi de 0,5-3 m și diametre de până la 50 m; Fig.39 Crov
   • găvane (prin unirea crovurilor); Fig.40 Suprafață acoperită de crovuri și găvane
   • padine (depresiuni mari prin unirea găvanelor).
   • Procesul este accelerat în sectoarele unde, din exterior, se exercită presiuni pe cale naturală(troienirea zăpezii) sau antropică (construcții).


Copyright © 2017 Laura Cardoș
Design by

Gabriel Cioci